متخلفان آلودگی صوتی، جریمه می‌شوند

کابل، شهری‌که این‌روزها در صدر آلوده‌ترین شهرهای جهان قراردارد. آلودگی‌هایی‌که ناشی از گرد و خاک و دود و انبار کثافت‌های کنار هر جاده و کوچه و محل بودوباش که حتا مرگ‌ومیر و بیماری‌های گوناگونی درپی داشته‌است؛ تا به آلودگی‌های صوتی و سروصداهای دل‌خراشی‌که رگ‌رگ اعصاب و روان هر انسان این شهر را سخت آزار می‌دهد.

قوس ۲۴, ۱۳۹۸
انتخابات
فساد
امنیت
حقوق بشر
تمامی حقوق انتشار و حق کاپی رایت مطالب برای مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک محفوظ است.