KABUL WEATHER

AIJ Network

Home » AIJ Network

Afghanistan Investigative Journalism Network

شبکه‌ی خبرنگاران تحقیقی افغانستان، یک ابتکار تازه‌ی مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک است. این شبکه توسط پیک در سال 2017م به هدفِ کُمک با خبرنگاران تحقیقی افغانستان، برای ایجاد همبستگی و همکاری به‌ویژه در بخش‌های دست‌رسی به اطلاعات و مصؤونیت خبرنگاران تحقیقی در کشور ایجاد شده.

AIJ Network Membership

این شبکه، فرصت‌های ارتباط و همکاری با خبرنگاران رسانه‌های جهان را نیز، ایجاد نموده و باعث تشویق و تقویت خبرنگاران کشور خواهد شد. گزارش‌گران تحقیقی با استفاده ازین فرصت، می‌توانند تجارب و اندوخته‌های خود را با دیگران شریک ساخته و هم‌چنان، آموزه‌های تازه در باره‌ی گزارش‌گری تحقیقی را فراگیرند.

برای اشتراک و عضویت درین شبکه، نیاز است تا این برگه‌‌ی درخواستی را خانه‌پری کنید. تمام خبرنگاران افغان که در زمینه خبرنگاری تحقیقی کار می‌کنند، واجد شرایط عضویت در شبکه خبرنگاران تحقیقی افغانستان هستند. این مورد شامل خبرنگاران با تجربه و همچنین خبرنگاران نو‌کارمی‌شود. برای کسب عضویت در این شبکه برگه‌ی درخواستی را که در ویب‌سایت پیک و رسانه‌های اجتماعی نشره شده، دریافته و پس از تکمیل کردن آنرا به آدرس info@payk-media.com بقرستید.

© Copyright 2018. Payk Investigative Journalism Center.