فساد

Home » فساد » Page 5
وزارت معادن و پترولیم در تصرف سرپرستان غیرقانونی
سرطان ۲۵, ۱۳۹۷ 0 196
مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک کابل، ۳۱ ثور ۱۳۹۷ خورشیدی گزارش‌گر: ریحانه فرهمند دو بر سوم حصه‌ی ریاست‌های وزارت معادن و پترولیم، از سوی سرپرستانِ غیرقانونی اداره و مدیریت می‌شود. مرکز ...
تنها یک پرونده‌ی فساد در اداره‌ی محلی بدخشان، فیصله‌ی نهایی شده‌است.
سرطان ۲۴, ۱۳۹۷ 0 174
  مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک بدخشان،   ۱۵ حوت ۱۳۹۶ گزارش‌گر: سمیع‌الله سیحون یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک از معلومات و اسناد رسمی به‌دست‌آمده، نشان می‌دهد که از میانِ ۵۰ پرونده‌ی ...
حیف‌ومیلِ ۸۷ملیون افغانی در شهرک معلمین هرات
سرطان ۲۴, ۱۳۹۷ 0 277
مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک هرات، ۱۵ دلو ۱۳۹۶ خورشیدی ریاست معارف هرات، ۸۴ میلیون افغانی پول جمع‌آوری شده از آموزگاران را زیرنامِ عرضه‌ی خدمات شهری در شهرک معلمین؛ حیف‌ومیل کرده‌‌است. ...
دو بر سه حصه‌ی خانه‌های مسکونی شهرِ کابل، غیرقانونی است.
سرطان ۲۳, ۱۳۹۷ 0 201
  مرکز خبرنگـاری تحـقیقی پیک کابل – سنبله ۱۳۹۶ هـ‌ خورشیدی   پایتختِ بیش‌وکم پنج ‌ملیونی افغانستان، بیش‌از ۲۴۰‌ هزار خانه‌ی غیرقانونی، بیش‌تر از ۶۰۰ بلندمنزل غیرقانونی و ده‌ها شهرک ...
مکتب‌ها، آموزگاران و پروژه‌‌های خیالی در وزارت معارف؛ بین سال‌های۱۳۹۰–۱۳۹۳ 
سرطان ۲۳, ۱۳۹۷ 0 126
  مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک کابل – سنبله ۱۳۹۶ هـ خورشیدی   مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک؛ به گزارش هیأت حقیقت یابی دست یافته که نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۹۰ – ۱۳۹۳هجری خورشیدی در ...
تمامی حقوق انتشار و حق کاپی رایت مطالب برای مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک محفوظ است.