رَوند توزیع تصدیق‌نامه‌های جعلی به‌دانش‌آموزان، متوقف شد

Home » ویژه » رَوند توزیع تصدیق‌نامه‌های جعلی به‌دانش‌آموزان، متوقف شد

در پَی نشر یک گزارش مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک مبنی‌بر شمولیت دانش‌آموزان غیرحاضر در آزمون سالانه براساس تصدیق‌نامه‌های صحی(جعلی)، ریاست بررسی تطبیق قوانین صحی وزارت صحت‌عامه به‌تازه‌گی از شناسایی و معرفی شماری از افراد جعل‌کار

قوس ۴, ۱۳۹۸ by
رَوند توزیع تصدیق‌نامه‌های جعلی به‌دانش‌آموزان، متوقف شد

کابل – ۳ قوس ۱۳۹۸
گزارش‌گر: رویا احدی

در پَی نشر یک گزارش مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک مبنی‌بر شمولیت دانش‌آموزان غیرحاضر در آزمون سالانه براساس تصدیق‌نامه‌های صحی(جعلی)، ریاست بررسی تطبیق قوانین صحی وزارت صحت‌عامه به‌تازه‌گی از شناسایی و معرفی شماری از افراد جعل‌کار و مسترد شدن صدها تصدیق‌نامه‌ی جعلی خبر می‌دهد.

داکتر احمد خالد احدی رییس اداره‌ی بررسی تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه می‌گوید: «سرانجام شماری از افرادی‌که با استفاده از مُهر و برگه‌ی جعلی دربدل پول به دانش‌آموزان تصدیق داکتر ارایه می‌کردند، ازسوی نیروهای امنیت‌ملی شناسایی و بازداشت شدند.»

آقای احدی درباره‌ی هویت این افراد چیزی نمی‌گوید؛ اما تأکید می‌کند که این افراد از کارمندان اداری یکی از شفاخانه‌های نزدیک به‌این اداره‌اند که بااستفاده از مُهر و امضای جعلی برخی‌از داکتران و نهادهای مربوط دربدل پول به‌دانش‌آموزان تصدیق‌نامه توزیع می‌کردند.

به‌گفته‌ی آقای احدی، افزون‌بر ریاست معارف شهر کابل و امنیت‌ملی، به‌همه‌ی شفاخانه‌ها توسط نامه‌ی رسمی اطلاع داده شده، تا از جعل تصدیق برای دانش‌آموزان جلوگیری کنند.

شماری‌از دانش‌آموزان‌هم که برای مُهر تصدیق‌نامه‌های شان به‌این اداره مراجعه کرده‌اند، از اجراآت تازه‌ی مسوولان این نهاد استقبال کرده و برخی‌هم ابراز نارضایتی می‌کنند.

مدینه دانش‌آموز صنف هشتم لیسه‌ی عایشه درانی و باشنده‌ی گذرگاه شهر کابل درحالی‌که ۳۵ روزه غیرحاضری‌اش را براساس شناخت و رابطه از یک داکتر تصدیق گرفته؛ اما اداره‌ی بررسی تطبیق قوانین صحی، برگه‌ی تصدیق‌اش را به‌دلیل عدم اعتبار امضای داکتر، تأیید نکرده‌است.
رییس این اداره با تأیید مسترد صدها تصدیق، می‌گوید که پس‌از این، هیچ داکتری نمی‌تواند به بیش‌از ده دانش‌آموز تصدیق بدهد.این اقدام مسوولان وزارت صحت عامه، پس‌از آن صورت گرفته که دو هفته پیش، مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک از توزیع صدها تصدیق‌نامه‌ی صحی جعلی برای دانش‌آموزان غیرحاضر در مکتب‌های پایتخت کشور، پرده برداشت و گزارشی دراین باره تهیه و منتشر کرد.

پیش‌از این‌هم، سخن‌گوی وزارت معارف دراین باره که تصدیق‌نامه‌های صحی دانش‌آموزان در مکتب‌های کشور چگونه معامله می‌شود و یا سالانه چند دانش‌آموز ازاین طریق شامل آزمون سالانه می‌شوند، چیزی نگفت و این‌بارهم، به تماس‌های پَی‌هم خبرنگار پیک دراین باره پاسخ نداد.

تمامی حقوق انتشار و حق کاپی رایت مطالب برای مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک محفوظ است.