دانش‌آموزان غیرحاضر، چه‌گونه شامل آزمون می‌شوند؟

Home » فساد » دانش‌آموزان غیرحاضر، چه‌گونه شامل آزمون می‌شوند؟

روزانه صدها دانش‌آموز مکتب‌های پایتخت کشور که بیش‌تراز یک هفته درسال تعلیمی غیرحاضری دارند، برای شمولیت در آزمون سالانه، تصدیق‌های بیماری «جعلی» را در بدل پول، خریداری و با آموزگاران شان معامله می‌کنند.

عقرب ۲۰, ۱۳۹۸ by
دانش‌آموزان غیرحاضر، چه‌گونه شامل آزمون می‌شوند؟

مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک
کابل –  ۲۰ عقرب ۱۳۹۸
گزارش‌گر:  رویا  احدی

روزانه صدها دانش‌آموز مکتب‌های پایتخت کشور که بیش‌تراز یک هفته درسال تعلیمی غیرحاضری دارند، برای شمولیت در آزمون سالانه، تصدیق‌های بیماری «جعلی» را در بدل پول، خریداری و با آموزگاران شان معامله می‌کنند.

ریاست بررسی تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه، روزانه گواه پذیرش ۵۰۰ تا ۸۰۰ دانش‌آموزی‌ست که برای مُهر تاییدی تصدیق داکتر به‌این نهاد مراجعه می‌کنند.

به‌گفته‌ی مسوولان این نهاد، شماری ازاین دانش‌آموزان که در جریان سال تعلیمی بیش‌تراز ده روز غیرحاضری پی‌هم دارند؛ به‌آسانی یک تصدیق بیماری را دربدلِ ۵۰۰ افغانی از یک داکتر به‌دست آورده و به‌این‌گونه از غیرحاضری معاف و شامل آزمون می‌شوند.

احمد خالد احدی رییس این نهاد به خبرنگار پیک می‌گوید که همه‌ساله از آغاز ماه عقرب (نزدیک به‌آزمون سالانه)، صدها کودک مکتبی برای مُهر تاییدی تصدیق‌نامه‌های شان به‌این‌جا مراجعه می‌کنند؛ اما به‌دلیل تراکم مراجعین، کارمندان این نهاد نمی‌توانند تصدیق جعلی را تشخیص و دارنده‌ی آن‌را شناسایی کنند.

آقای احدی می‌افزاید که درصورت شناسایی و تشخیص چنین تصدیق‌نامه‌ها، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. به‌گفته وی، تااکنون پنج بار مُهر جعلی این ریاست را در تصدیق‌نامه های داکتران دریافته‌اند که به امنیت ملی معرفی شده؛ اما نگفت که چه کسی و چه تعداد افراد متخلف (داکتر و دانش‌آموز) در پیوند به‌این جعل‌کاری شناسایی و به نهادهای مسوول معرفی شده‌اند.

درحالی‌که یکی ازاین دانش‌آموزان، هنگام برگشت از مُهر تاییدی برگه‌ی تصدیق داکتر در دهلیز این اداره به خبرنگار پیک گفت: «سه ماه غیرحاضری داشتم، یک پنجصدی به یک داکتر دادم تصدیق گرفتم و این‌جاهم تاپه تاییدی کردمش

این دانش‌آموز که خودرا، نقیب‌الله باشنده‌ی ناحیه دهم شهر کابل و دانش‌آموز صنف دهم یک مکتب خصوصی معرفی کرد، افزود که هیچ‌گونه بیماری نداشته و تنها به‌هدف محروم نشدن از آزمون سالانه، ناگزیراست غیرحاضری چندین ماهه را این‌گونه و حتا بالاتراز این هزینه جبران کند.

صمیم ۱۷ ساله دانش‌آموز دیگری از مکتب لیسه غازی عبدالله‌خان می‌گوید که سه ماه پیش به‌دلیل نامعلوم زخمی شدن، ۵۳ روز در مکتب غیرحاضر شده بود؛ اما خوش‌حال‌است که با گرفتن تصدیق داکتر، غیرحاضر به‌شمار نمی‌رود و بااطمینان کامل می‌تواند شامل آزمون سالانه‌ی پیش‌رو شود.

آن‌چه که به‌باور قیس نیک‌زاد داکتر متخصص داخله و استاد در یکی از دانشگاه‌های کابل، تصدیق داکتر درصورت تشخیص و تداوی هرگونه بیماری، حق مسلم هر کودک مکتبی‌است؛ اما جعل و فساد دراین‌کار،‌ آینده‌ی خوبی ندارد.

آقای نیک‌زاد، این‌گونه جعل‌کاری‌ها را از جانب خودش رد می‌کند؛ اما می‌پذیرد که برخی‌از داکتران‌هم دراین جعل‌کاری‌ها دخیل هستند و باید ازسوی وزارت صحت عامه، شناسایی و مورد پی‌گرد قانونی قرار بگیرند.

ریاست بررسی تطبیق قوانین صحی نیز، تأکید می‌کند که درصورت شناسایی داکتران متخلف، امضا و تصدیق شان نزد این ریاست مدار اعتبار نخواهد بود.

ازسوی دیگر عبدالرووف رحیمی مدیر لیسه‌ی ذبیح‌الله شهید در شهر کابل، می‌گوید که معیار حاضری دانش‌آموزان صنوف ابتداییه در یک سال تعلیمی ۷۰ درصد و از دوره متوسطه و لیسه ۷۵ درصد است. یعنی هر دانش‌آموز باید در جریان ۱۸۴ روز درسی سال تعلیمی، ۷۰ تا ۷۵ درصد حاضری داشته باشند که در غیرآن‌صورت شامل آزمون شده نمی‌توانند.

آقای رحیمی، هم‌چنان می‌افزاید که درصورت کم‌تراز ۵۵ درصد حاضری، دانش‌آموز غیرحاضر باید مطابق لایحه‌ی معارف تصدیق داکتر داشته باشد، تا میزان حاضری خودرا به ۷۰ درصد برساند و شامل آزمون شود.

هرچند لایحه‌ی وزارت معارف کشور نیز دراین باره چنین صراحت دارد:

«دانش‌آموزی که در طول سال تعلیمی بیش‌تر از ۱۰ روز غیرحاضری پی‌هم داشته باشد، شامل امتحان شده نمی‌تواند. مگر آن‌که تصدیق داکتر معالج داشته باشد.»

اما به‌گفته‌ی برخی از آگاهان امور، این لایحه به‌منظور معاف شدن دانش‌آموز از تخطی و تخلف و خُوکردن به فساد، نادرست است.

صدیق پتمن آگاه امور و معین پیشین وزارت معارف، به‌این باوراست که دانش‌آموز غیرحاضر به‌ویژه آنانی‌که تصدیق جعلی تهیه و ارایه می‌کنند، به‌هیچ دلیلی نباید شامل آزمون سالانه شوند.

این آگاهان، معارف کشور را نیازمند یاری و هم‌کاری مردم، رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی دانسته و پیش‌نهاد می‌کند که وزارت معارف، باید برای جلوگیری از فساد و توجُه به آینده‌ی مثمر نسل امروز، یک طرح و برنامه‌ی مشخصی را در زمینه‌ی مبارزه با فساد، آموزش و پرورش سالم و ترویج فرهنگ قانون‌مندی در سکتور معارف کشور، عملی کند و خانواده‌های دانش‌آموزان‌هم ازاین امر پشتیبانی کنند.

پیش‌نهادی که وزارت معارف کشور نیز، برای عملی شدن آن بر هم‌کاری هرچه بیش‌تر خانواده‌ها و آموزگاران تاکید می‌کند.

نوریه نزهت سخن‌گوی این وزارت، از برخورد قانونی با متخلفان حرف می‌زند و از خانواده‌های دانش‌آموزان تقاضای هم‌کاری می‌کند؛ اما نه‌تنها که از هیچ متخلفی یاد نکرد، بل‌که هیچ رقمی دقیق یا تخمین‌شده از متخلفان و چگونه‌گی برخورد باآنان نیز، ارایه نکرد.

اما به‌گفته‌ی عبدالبصیر پدر محفوظ دانش­­آموز صنف یازدهم لیسه‌ی مصباح در شهر کابل، این مسوولیت اداره­ی مکتب است تا پدران و مادران را کم‌ازکم در ماه یک­بار دعوت کنند و از حاضری و غیرحاضری فرزندان شان اطلاع دهند.

تمامی حقوق انتشار و حق کاپی رایت مطالب برای مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک محفوظ است.