KABUL WEATHER

بهای یک رای در انتخابات ۹۸ به ۸۵ دالر رسید

Home » سیاسی » بهای یک رای در انتخابات ۹۸ به ۸۵ دالر رسید

در نتیجه‌ی یک بررسی تازه‌ی مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک، بهای یک رای در انتخابات ریاست جمهوری شش میزان، نزدیک به هفت هزار افغانی برابر به ۸۵ دالر تمام شده است.

میزان ۱۱, ۱۳۹۸ by
بهای یک رای در انتخابات ۹۸ به ۸۵ دالر رسید

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک
کابل‌ ـ ۱۱ میزان ۱۳۹۸
گزارشگر: خجسته دانشجو

در نتیجه‌ی یک بررسی تازه‌ی مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک، بهای یک رای در انتخابات ریاست جمهوری شش میزان، نزدیک به هفت هزار افغانی برابر به ۸۵ دالر تمام شده است.

این رقم دوبرابرافزایش را در مقایسه با انتخابات پارلمانی سال گذشته نشان می‌دهد. درحالی‌که بهای یک رأی در انتخابات پارلمانی سال گذشته، از ۴۴ دالر تجاوز نکرده بود.

بربنیاد معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، ۱۴۹ میلیون دالر در انتخابات شش میزان هزینه‌شده‌است. بیش‌تراز ۶۰درصد این هزینه ازسوی دولت و باقی‌آن ازسوی جامعه‌ی جهانی تمویل شده‌است.

افزون‌براین، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک اقدام بی‌پیشینه‌ای لایحه‌ی مصارف پَی‌کارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را تا مرز ۴۴۲ میلیون افغانی مشخص کرده‌است.

هرچند رقم دقیق‌تری از مصارف ستادهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در دست نیست؛ اما درصورتی‌که همین سقف تعیین‌شده به‌طور میان‌گین ضرب ۱۳ نامزد بالای ۱۴۹ میلیون دالر اضافه شود، در مجموع هزینه‌ی انتخابات به بیش‌از ۲۲۰ میلیون دالر می‌رسد که حاصل تقسیم این رقم بالای شمار رأی‌‌دهندگان، مساوی‌است به ۸۵ دالر یا بیش‌از ۶۶۰۰ افغانی.

بربنیاد آمار کمیسیون مستقل انتخابات، ۲ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۴۴۵ نفر در انتخابات ۶میزان، رأی داده‌‌اند.

دراین‌حال، برخی‌از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به‌این بهای بی‌پیشینه‌ی یک رأی در انتخابات پسین باورمند نیستند و تأکید دارند که حتا نیمی از سقف تعیین شده را در جریان پَی‌کارهای انتخاباتی مصرف نکرده‌اند.

حکیم تورسن یکی ازاین نامزدان می‌گوید: « تمام مصرف کمپاین انتخاباتی من به سه‌ونیم میلیون افغانی نمی‌رسد.»

فرامرز تمنا یکی دیگر ازاین نامزدان می‌گوید: «بیش‌از چهار میلیون افغانی در پَی‌کارهای انتخاباتی ما به‌مصرف نرسیده؛ اما دوتیم مشخص چندین برابر سقف تعیین شده را مصرف کرده‌اند.»

آن‌چه که تیم دولت‌ساز رد می‌کند؛ اما نمی‌گوید که چه‌مقدار پول در جریان پَی‌کارهای انتخاباتی مصرف کرده‌اند.

بااین‌حال، نهاد نظارت کننده‌ی انتخابات افغانستان (فیفا)، بلندرفتنِ چهل‌برابری هزینه‌ی پَی‌کارهای انتخاباتی و همچنان کمرنگی اشتراک مردم در روز رأی‌‌دهی را، از عوامل اصلی بلندرفتن بهای یک رأی در انتخابات پسین می‌داند.

یوسف رشید رییس این نهاد، هزینه‌های انتخابات افغانستان را در مقایسه با هر کشور منطقه، چندین برابر و کمرشکن دانسته، می‌گوید که باچنین هزینه‌های گزاف، رسیدن افغانستان به انتخابات خودکفا و باثبات به‌دور از امکان خواهد بود.

کمیسیون مستقل انتخابات، بهای بلند یک رأی در انتخابات شش میزان را بدون هیچ دلیل و جزئیات نمی‌پذیرد.

تمامی حقوق انتشار و حق کاپی رایت مطالب برای مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک محفوظ است.