افزایش بی‌رویه موترهای غیرقانونی در شهر کابل

Home » فیچر » افزایش بی‌رویه موترهای غیرقانونی در شهر کابل

ترافیک کابل، از گشت و فعالیت موترهای غیرقانونی در جاده‌های شهر کابل، جلوگیری و نظارت کرده نمی‌تواند.
افزون‌برهمه بی‌نظمی‌ها و تخلف‌های ترافیکی روزمره، گشت‌وگذار موترهای بدون پلیت و اسناد در جاده‌های شهر کابل به‌حدی افزایش یافته که مسوولان ترافیک‌هم، هیچ‌گونه آمار دقیق از تفکیک «موترهای قانونی و غیرقانونی» دراختیار ندارند.

سنبله ۱۷, ۱۳۹۸ by
افزایش بی‌رویه موترهای غیرقانونی در شهر کابل

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک
کابل –  ۱۷ سنبله ۱۳۹۸
گزارش‌گر: شاه محمود اندیشور

ترافیک کابل، از گشت و فعالیت موترهای غیرقانونی در جاده‌های شهر کابل، جلوگیری و نظارت کرده نمی‌تواند.

افزون‌برهمه بی‌نظمی‌ها و تخلف‌های ترافیکی روزمره، گشت‌وگذار موترهای بدون پلیت و اسناد در جاده‌های شهر کابل به‌حدی افزایش یافته که مسوولان ترافیک‌هم، هیچ‌گونه آمار دقیق از تفکیک «موترهای قانونی و غیرقانونی» دراختیار ندارند.

تنها آماری‌که مسوولانِ ترافیک کابل ازآن سخن می‌زنند، گشت‌وگذار روزانه بیش‌از ۸۰۰هزار موتر خوردوکلان شخصی و دولتی در شهرکابل‌است که در یک دهه‌ی پسین، بارها در رسانه‌ها گزارش شده‌است.

این وضعیت باتوجه به تهدیدهای امنیتی و افزایش خودسری‌ها و بی‌نظمی‌ها در پایتخت کشور، نگرانی برخی‌از شهروندان و مسوولان امور را نیز به‌همراه داشته‌است.

محمد یاسین ۴۰ساله باشنده‌ی ناحیه یازدهم شهرکابل، از رانندگی با موتر کرولای شخصی‌اش به‌دلیل راه‌بندان و بی‌نظمی‌های روزافزون ترافیکی، اظهار خسته‌گی نموده به خبرنگار پَیک گفت:

«بیش‌ترین تخلف‌ها و بی‌نظمی‌های که همه‌روزه درجاده‌های شهر به‌چشم سر می‌بینیم، توسط همین دارنده‌گان موترهای غیرقانونی و متخلفان متکرر صورت می‌گیرد …»به‌گفته‌ی این راننده‌ی کابلی، متخلفان متکرر یعنی افرادی‌اند که دانسته یا ندانسته؛ قانون، فرهنگ و انسانیت را زیرپا کرده و ضمنِ انجام تخلف، نداشتنِ اسناد و جوازسیر و رانندگی، سبب تکلیف و مزاحمت دیگران نیز می‌شوند.

هنگامی‌که خبرنگار پَیک، از یک راننده‌ی موتر کرولای بدون پلیت در یکی‌از جاده‌های شهرکابل، پرسید که چرا موترتان پلیت ندارد؟ ازین‌که در راه‌بندان مجالِ حرکت نداشت، شیشه‌ی دروازه‌اش را بست و زیرلب چیزی گفت که فهمیده نشد.

برخی دیگراز شهریان کابل به‌این باوراند که اکنون در برخی از نواحی پایتخت نیز، مانند سایر ولایت‌ها می‌توان از موترهای ارزان و بدون اسناد و پلیت برای انجام کاروبار و گشت‌وگذار استفاده کرد.

ناحیه دوازدهم شهرکابل، جایی‌که افزون‌بر موترهای یک‌کلی، صدها ریکشای بدون اسناد و پلیت نیز فعالیت دارند. درحالی‌که مسوولان ترافیک، فعالیت آن‌ها را در پایتخت کشور غیرقانونی می‌داند؛ اما تأکید دارد که در مناطق مرکز شهر، اجازه ندارند.ریکشاهای سه چرخه‌ای که به‌گفته‌ی مسوول یک شرکت واردکننده‌ی آن، سالانه بیش‌وکم پنج‌هزار عراده‌ی هندی و پاکستانی ‌آن‌را با پرداخت ۲۵درصد محصول گمرکی از بنادر غربی و جنوب‌شرقی کشور وارد می‌کنند. کم‌تراز ده درصد آن در کابل و باقی همه به‌ولایت‌های شمال صادر و نظربه نوعیت آن، یک‌ونیم تا دونیم‌هزار دالر به‌فروش می‌رسند.

برخی‌از موترفروشان در منطقه‌ی سرکوتل ناحیه هفدهم شهرکابل‌هم، تورید و خریدوفروش موترهای بدون اسناد و پلیت را در بیرون از کابل ادعا می‌کنند و می‌‌گویند که بیش‌ترین موترهای غیرقانونی در شهرکابل، از ولایت‌های هم‌جوار می‌آیند و می‌روند؛ پولیس و ترافیک‌هم باایشان کاری ندارد.

چنان‌که تصاویر دوربین پَیک از موترها و ریکشاهای غیرقانونی در ناحیه دوازدهم شهر کابل نیز، نشان می‌دهد که این موترها و ریکشاها در پیش چشم ترافیک، گشت‌زنی می‌کنند.

به‌باور برخی‌از باشنده‌های این محل، ریکشاها از یک‌سو مشکل ترانسپورت شماری‌از مردم را آسان کرده و ازسوی دیگر، آلوده‌گی، خودسری و بی‌نظمی را در جاده‌های محل زیست به بار آورده‌اند.

رستم ۲۸ساله باشنده‌ی منطقه چهارراه بُت‌خاک ناحیه دوازدهم شهرکابل، می‌گوید که هرچند از سهولت و ارزانی ترانسپورت محل به‌وسیله‌ی این ریکشاها راضی‌است؛ اما بهتراست که در چوکات قانون فعالیت داشته باشند.

به‌گفته‌ی رستم، بسیاری از راننده‌های این ریکشاها، نوجوانان و افراد زیر هژده سال‌اند که نه جواز رانندگی و نه آگاهی از قانون ترافیک دارند.

چنان‌که بریالی ۱۵ساله راننده‌ی ریکشا در ناحیه دوازدهم شهرکابل، به‌خبرنگار پَیک می‌گوید: «ازهمین ریکشاوانی، خرچ خانه و مکتب خوده پوره می‌کنم، کار بدی‌خو نمی‌کنم.»او هم‌چنان، از مسوولان ترافیک می‌خواهد که برای قانون‌مند شدنِ کارشان، باید جواز سَیر و رانندگی بدهند.

اما فریده سکرتر رییس عمومی ترافیک در پیام‌خانه‌ی واتساپ به‌خبرنگار پَیک نگاشته‌است که مطابق ماده‌ی ۳۲ قانون ترافیک جاده، فعالیت وسایط سه‌چرخه در پایتخت کشور ممنوع است و دارنده‌گان این وسایط می‌توانند از ولایت‌ها جوازسَیر دریافت کنند.

سید محمد آمر تأسیسات مدیریت ترافیک کابل، گشت‌وگذار موترهای غیرقانونی را در پایتخت کشور رد نمی‌کند؛ اما تأکید می‌کند که تدابیر و تلاش‌های آن‌ها برای جلوگیری ازاین وضعیت بسنده نیست و به هم‌کاری شهروندان نیازاست تا خودشان به‌قانون ترافیک احترام بگذارند.

اما به‌باور برخی‌از آگاهان امور، مرزهای بدون تحفظ نظامی و نبود حاکمیت قانون درکشور، از کلان‌ترین عوامل سرازیرشدنِ موترهای غیرقانونی به‌داخل کشوراند که حالا کنترول و جلوگیری آن‌هم از توان حکومت بالاست.

آقای یارمند جنرال بازنشسته و کارشناس نظامی (پولیس)، ضمنِ توجُه به‌حفاظت مرزها و بلندبُردنِ محصول گمرکی، به‌مسوولانِ امور پیشنهاد می‌کند که به‌منظور بهبود نظم ترافیک و هم‌چنان جلوگیری از روی‌دادهای خونین هراس‌افگنی، تورید و استفاده از موترهای غیرقانونی درکشور، باید جرم شناخته شود و مرتکب آن‌هم، بربنیاد قانون به‌کیفر نقدی برسد.

 

تمامی حقوق انتشار و حق کاپی رایت مطالب برای مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک محفوظ است.