افزایش اخاذی‌ها در جاده‌های پایتخت؛ مسوول کیست؟

Home » فیچر » افزایش اخاذی‌ها در جاده‌های پایتخت؛ مسوول کیست؟

« چه شهری شده به‎خدا، پنج دقه موترته بغل سرک ایستاد کو، پس بیا یک نفر از یخن‎ات می‎گیره که مره ۱۰۰رُپه موترته نگاه کدیم …»
گفته‌های اقبال باشنده‌ی ناحیه ۱۵ شهر کابل است که از اخاذی‌های افراد غیرمسوول به‌ستوه آمده و …

جدی ۲۹, ۱۳۹۸ by
افزایش اخاذی‌ها در جاده‌های پایتخت؛ مسوول کیست؟

مرکزخبرنگاری تحقیقی پیگ
کابل – ۲۹ جدی ۱۳۹۸
خبرنگار:  عبدالطملب فراجی

« چه شهری شده به‎خدا، پنج دقه موترته بغل سرک ایستاد کو، پس بیا یک نفر از یخن‎ات می‎گیره که مره ۱۰۰رُپه موترته نگاه کدیم …»

گفته‌های اقبال باشنده‌ی ناحیه ۱۵ شهر کابل است که از اخاذی‌های افراد غیرمسوول به‌ستوه آمده و مسوولان را به بی‌کفایتی در برابر این اخاذان، متهم می‌کند.

اقبال می‌گوید که هرگاه به بازارهای مزدحم شهر (لیسه‌مریم، شهرنو، مندوی و…) برای خرید می‌رود، ناگزیراست که بدون موتر شخصی‌اش برود؛ زیرا نه‌تنها پرداخت باج به‌افراد غیرمسوول را قبول ندارد، بل کدام نهاد مسوولی را نیز سراغ ندارد که از اخاذی و زورگیری این افراد جلوگیری کند.

اخاذی‌هایی‌که به‌گفته‌ی برخی ازاین افراد غیرمسوول، روزانه تا یک هزار افغانی درامد دارند و به هیچ‌کسی پاسخ‌گو و حساب‌ده هم نیستند. به پرسش‌های خبرنگار پیک نیز پاسخ نمی‌دهند و با سخنان زشت، از ارایه پاسخ و اجازه‌ی تصویرهم خودداری می‌کنند. 

برخی دیگر از شهریان کابل نیز که با چنین مُعضل دست‌وگریبان‌اند، شهرداری کابل را به بی‌توجهی و کم‌کاری در راستای تنظیم پارک‌ها و توقف‌گاه‌های موترها در پایتخت، متهم می‌کنند و از مسوولان شهرداری می‌خواهند که برای ازمیان برداشتنِ این مُعضل باید دست به‌کار شوند.

رشاد احمد باشنده‌ی ناحیه دهم شهرکابل که خودش نیز گواه چنین اخاذی‌های غیرقانونی ازسوی افراد غیرمسوول در برخی از جاده‌های مزدحم شهر بوده، می‌گوید که شهرداری کابل باید با ایجاد توقف‌گاه‌های رسمی و گماشتنِ افراد مسوول به‌این مشکل رسیدگی کند.

اما شهرداری کابل دراین باره خودرا مسوول نمی‌داند. نرگس مومند سخن‌گوی شهرداری کابل به خبرنگار پَیک می‌گوید:

«شهرداری کابل دراین زمینه هیچ مکلفیتی ندارد و شما باید از وزارت ترانسپورت بپرسید.»

پرسشی‌که مسوولان وزارت ترانسپورت نیز، مربوط به خود نمی‌دانند و از ارایه پاسخ دراین باره خودداری می‌کنند.

علی سینا ساید سخن‌گوی این وزارت، تنظیم و نظارت از جریان فعالیت ترانسپورت شهری را جزء مکلفیت‌های این نهاد دانسته، می‌گوید که ایجاد و تنظیم توقف‌گاه‌های شهری در پایتخت کشور، مربوط شهرداری کابل است.

هرچند برخی از شهروندان، مسوولان ترافیک و پولیس کابل را نیز دراین باره مسوول می‌دانند؛ اما این نهادها نیز مسوولیت نظارت و جلوگیری ازاین وضعیت را نمی‌پذیرند و به شهرداری کابل پاس می‌دهند.

سمونیار سید محمد آمر تأسیسات مدیریت ترافیک کابل به خبرنگار پَیک می‌گوید که آن‌ها دراین باره کدام مسوولیتی ندارند.

همزمان بااین، فردوس فرامرز سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل بااظهار بی‌خبری ازاین موضوع، می‌گوید که تاهنوز شکایتی دراین باره دریافت نکرده‌اند؛ اما در همآهنگی با نهادهای ذیربط این موضوع را پَی‌گیری خواهند کرد.

بااین‌حال، برخی از آگاهان و شهروندان به‌این باوراند که درصورت همآهنگی و مسوولیت‌پذیری نهادهای مسوول دولت برای ایجاد توقف‌گاه‌های رسمی در گوشه‌وکنار شهر و جلوگیری از اخاذی‌های غیرقانونی، می‌توان به‌این مُعضل باج‌گیری افراد غیرمسوول نقطه‌ی پایان گذاشت. درغیر این‌صورت، راه‌حل منطقی بیش‌از این برای ازمیان برداشتنِ این مُعضل، وجود نخواهد داشت.

تمامی حقوق انتشار و حق کاپی رایت مطالب برای مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک محفوظ است.